De grénge Wahlprogramm 2017 fir Miersch

Publié le

Notre programme vert pour Mersch

Wa mir als Gemeng am Klimaschutz aktiv sinn, huet dat positiv Repercussiounen op déi lokal Ekonomie an op déi kommunal Finanzen. All Energie, déi mir net verbrauchen, all Energie, déi mir selwer nohalteg produzéieren ass e Gewënn fir eis all.
 
• Eng Gemeng mat méi doucer Mobilitéit reduzéiert de Kaméidi an d’Ofgasen, bréngt de Kanner e séchere Schoulwee, de Jugendleche méi Selbstännegkeet a verbessert eis Liewensqualitéit.
 
• Wa mir an de Maisons-Relais Bioprodukter aus der Regioun fërderen, dann ass dat gutt fir d’Gesondheet vun eise Kanner an entlaascht eis Ëmwelt. Et séchert Aarbechtsplazen an der nationaler Liewensmëttelproduktioun an et stäerkt déi regional Ekonomie.
 
• Eng gesond Ëmwelt as liewenswichteg fir Mënsch an Déier. Mee eis Natur ass och eng Ressource an en Atout fir den Tourismus. A si ass e Wuelfill- a Gesondheetsfaktor fir jidderee vun eis.
 
• Och eng Gemeng muss massiv a bezuelbar Wunnengen investéieren. Domat suergt si fir jonk an al Leit, fir Famille mat Kanner a fir Mënsche mat niddregem Akommes. Domat schaaft si eng lieweg Gemeng.
 
Gréng Politik wëll haut Decisiounen huelen, déi och an Zukunft eis Liewensqualitéit garantéieren. Stäerkt déi gréng Equipe bei de Gemengewahle vum 8. Oktober 2017!

 

Grénge Programm fir Miersch          

       

 

Wahlprogramm 2017 / Programme électoral 2017 / Election manifesto 2017