déi gréng Miersch

Den 08. Oktober 2017 fannen zu Miersch wéi am ganzen Land Gemengewahlen statt. Och a dësem Joer biet Iech eng motivéiert an engagéiert Equipe vun eis Gréngen um Äre Vote. Mir hunn vill Iddien, wéi mir d'Liewen zu Miersch nach besser an méi gesond fir all Bierger kënnen gestalten. Dës Iddien stelle mir Iech op eisen Evenementer gär perséinlech fir.

Eis Kandidaten / Nos candidats    Rencontrez-nous / Trefft är Kandidaten

de gauche à droite : Mossong Lis, Carrico Aida, Weiler Guy, Graas Tom, Beirão Cecilia, Weiler Mariette, Schleimer Vera, Bemtgen Felix, Bruck Gilbert, Adam Claude, Reckinger Jhemp, Kreins Jerry, Jung Lisa

 

Grénge Programm fir Miersch

       

 

Wahlprogramm 2017 / Programme électoral 2017 / Election manifesto 2017